ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

15 песен в сопровождении джазовой гитары. с вариантами для гитары соло. Д. Эллингтон.

ترجمه

15 آهنگ به همراه گیتار جاز. با گزینه های برای گیتار سولو. دوک الینگتون.