ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

сборник джазовых стандартов " Jobim Bossa Nova " с вокальной подтекстовко. Антонио Карлос.

ترجمه

مجموعه ای از استاندارد های جاز "Jobim بوسا نوا" با نوشتن شرح تصاویر و آوازی. آنتونیو کارلوس.