ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

Две фортепианные фантазии на темы джазовых стандартов , джазовый стандарт. Е. Шатрова.

ترجمه

دو فانتزی پیانو در تم استانداردهای جاز، استاندارد جاز. E. Shatrova.