ابزار
Ensembles
Genres
آهنگسازان
نوازندگان

نت برگ

ماخذ

сборник " Русские джазовые стандарты ". Ю. Маркин.

ترجمه

مجموعه "استانداردهای جاز روسیه". یوری Markin.